fbpx

Uopšteno

Objektiv bez garancije koji ste primili je potencijalno nezakonito uvezen. To bi objasnilo zašto niste dobili garantni list s objektivom. Sigma objektivi uvek dolaze s garantnim listom od ovlašćenog distributera. Na osnovu serijskog broja imate pravo na dvogodišnju garanciju Sigma proizvoda u vašoj zemlji, kao i bilo kakvu produženu garanciju. Ako se po serijskom broju pokaže da je objektiv nezakonito uvezen, odnosno da nije kupljen u vašoj zemlji, moglo bi da dođe do poništenja garancije. Predlažemo da odmah kontaktirate prodavača u vezi ove situacije. Ako ne reaguju, obratite se distributeru za svoju zemlju i obavestite ih o tim aktivnostima.
Najbolji način je da kontaktirate svog ovlašćenog prodavca i oni će da vam pomognu u slanju proizvoda na servisiranje. Druga mogućnost je da se neposredno obratite svom servisnom centru koji je naveden na garantnom listu, a koji ste dobili s objektivom. Više informacija možete da pronađete na našim internet stranicama. Tamo ćete da pronađete adrese servisnih centara i druge potrebne informacije.
Sve Sigma proizvode, objektive, fotoaparate i bliceve proizvodi isključivo Sigma u sopstvenoj fabrici u regiji Aizu u Japanu. Nijedan proizvod tvrtke Sigma Corporation - objektiv, fotoaparat ili blic - nije proizveden izvan Japana. Danas je to vrlo neuobičajeno, jer većina firmi ima barem deo svojih proizvoda proizvedenih izvan Japana zbog troškova.
Ne. Nijedan trgovac ne može da kupi objektive marke Sigma neposredno od fabrike Sigma. Takođe, fabrika Sigma ne proizvodi posebne objektive marke Sigma za bilo kog trgovca. Trošak takvih prilagođenih proizvoda bio bi previsok. Solus d.o.o. je ovlašćeni regionalni distributer Sigme Japan, te nabavlja sve proizvode marke Sigma koje proizvodi fabrika u Japanu.