fbpx

Na koji način mogu da pošaljem Sigma proizvod na servis?

Najbolji način je da kontaktirate svog ovlašćenog prodavca i oni će da vam pomognu u slanju proizvoda na servisiranje. Druga mogućnost je da se neposredno obratite svom servisnom centru koji je naveden na garantnom listu, a koji ste dobili s objektivom. Više informacija možete da pronađete na našim internet stranicama. Tamo ćete da pronađete adrese servisnih centara i druge potrebne informacije.