fbpx

Ako je objektiv prilagođen preko USB dock uređaja, šta se događa s podacima?

Svi podaci, uključujući i one koji su podešeni u servisnom centru, biće resetovani i objektiv će biti vraćen u inicijalno stanje.